Top

Antal Gábor vagyok

Pszichológus

Mit is szeretnénk itt a Földön mindannyian? Élni… Egyre jobban harmóniában: önmagunkkal és a világgal. Ez a lelki, pszichológiai egészség egyik, ha nem a legfontosabb alapja. Ehhez sok mindenre szükségünk lehet. De talán a leginkább arra, hogy minél jobban megismerjük saját magunkat és az emberi magatartás alapvető mozgatórugóit, ezáltal is segítve, gazdagítva személyiségünk egészét. Így szebbé tehetjük a saját magunk és mások létezését is. Az Életet!

Ehhez próbálok tudásom alapján minél több segítséget nyújtani mind a pszichológiai tárgyú oktatási helyzetekben a hallgatók számára, mind pedig a pszichológiai konzultaciós alkalmak során a hozzám forduló kliensek részére. Természetesen mindezeket a tudományos alaposság és felelősség keretein belül alkalmazva.

Sok-sok tanulmányt végeztem, mire a mai magánpraxis kialakításához eljutottam. Elsőként az irodalom tanári végzettséget szereztem meg az ELTE-n (tudjuk, a szépirodalom a pszichológia előszobája). Ezt követően – reál érdeklődésemet is kielégítve – közgazdasági/pénzügyi diplomát kaptam a BGF-PSZF-en. Majd a pszichológusi BA-t a Debreceni Tudományegyetemen, az MA fokozatát pedig a Károli Gáspár Tudományegyetemen kaptam meg klinikai szakirányon, kitűnő minősítéssel. Klinikai gyakorlataimat a Kútvölgyi Kórházban végeztem. Végezetül a Krízisintervenciós Tanácsadó Szakpszichológus diplomát az ELTE-n szereztem meg. Ez irányú speciális gyakorlatomat a Péterfy Kórház Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztályán valamint az ELTE Életvezetési Tanácsadójában végeztem. Mind ezek mellet a Magyar Individuál Pszichológiai Egyesület Elnökségi Tagja vagyok.

A különböző, pszichológiai irányzatok mindegyikének alapigazságait fontosnak tartom. Ezek egymást kiegészítve mind-mind közelebb visznek az emberi viselkedésünk megértéséhez. A sok-sok felismerésnek helyük van egymás mellett. Ezeket figyelemben tartva – és tisztelve – a mélylélektani alapok Adler által felfedezett tényezőit tartom kiemelkedően lényegesnek.

Végzettségek

 • Krízisintervenciós Tanácsadó Szakpszichológus,  Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Diplomamunka: Az IP elmélete és gyakorlata
 • Pszichológia MA – Klinikai és egészségpszichológia szakirány, Károli Gáspár Református Tudományegyetem,
  Diplomamunka: A megbocsátás pszichológiája
 • Pszichológia BA, Debreceni Tudományegyetem, Diplomamunka: A Flow élmény változatai
 • KözgazdászPénzügy, vállalkozás szakirány, BGF – Pénzügyi és Számviteli Főiskola
 • Magyar nyelv és Irodalom szak, Eötvös Lóránd Tudományegyetem TFK-BTK

Szakmai Tagság

 • Magyar Individuálpszichológiai Egyesület

Tisztségek

 • MIPE Elnökségi Tagja
 • MIPE Tanulmányi Bizottság Tagja

Amiben segíthetek, többek között

 • Életvezetési nehézségek, elakadások megsegítése
 • Mélyebb önismerethez segítés
 • Döntési, bizonytalansági helyzetekben támogatás
 • Munkahelyi konfliktusok kezelése
 • Traumák feldolgozása
 • Pályaválasztási nehézségek
 • Önbizalomhiány problémáinak leküzdése